Zum Hauptinhalt springen

PETPolitereftalan etylenu

Półkrystaliczne tworzywo termoplastyczne o dużej twardości, sztywności i wytrzymałości mechanicznej oraz dobrej odporności na pełzanie. PET ma bardzo dobre właściwości ślizgowe i wykazuje tylko niewielkie zużycie ślizgowe. Ze względu na dobrą stabilność wymiarową dobrze nadaje się również do części o wysokich wymaganiach dotyczących stabilności wymiarowej.

Verfügbare Formen

Icon Płyta

Płyta

Icon Pręt okrągły

Pręt okrągły

Icon Pręt drążony

Pręt drążony

Verfügbare Farben

Czarny

Naturalny

Eigenschaften

Naprężenie graniczne

Moduł E (rozciąganie)

Wytrzymałość na zginanie

Tarcie ślizgowe

Ścieranie ślizgowe

Zakres temperatury stosowania

Wchłanianie wilgoci

Anwendungsbereiche

  • Krzywki
  • Łożyska precyzyjne
  • Koła przesuwne
  • Części do liczników
  • Izolatory